Od kilku tygodni regularnie mówi się o smogu, o jego szkodliwości dla naszego zdrowia, cały czas ukazują się komunikaty w serwisach w tym temacie. Jeśli mam być szczery jak się mu sprzeciwić, mamy możliwość przykładowo: oskarżyć miasto za zabrudzony budynek, głównie jego zepsutą elewację. Co intrygujące, mamy prawo też domagać się zwrotu zapłaty klimatycznej, co poświadcza bezpłatny doradca prawny.

Jednak w priorytetowej sprawie którą jest ludzie zdrowie, apel do sądu nie będzie możliwy z niebywale prostej racji – nadzwyczaj nielekko jest uzasadnić, że zanieczyszczone powietrze miało tragiczny wpływ na zdrowie, że przyczyną określonej choroby jest smog. Taką chorobę miały szansę sprowokować rozmaite uwarunkowania, przykładowo takie jak palenie fajek, zła dieta, ogólny tryb życia. Z tego powodu też tego rodzaju pozwy nie przemawiają do sądów, od strony dowodowej jest to szczerze mówiąc nierealne. Rzecz tą ma prawo naprawić tylko ewolucja norm prawnych, a oczywiście każdy wie ustawodawca z problemem smogu do dzisiaj nie radzi sobie najlepiej.

Można spróbować domagać się nadzoru naszych dóbr osobistych tego rodzaju jak możliwość funkcjonowania na dworze oraz wykonywania ćwiczeń, regularny trening biegających często jest niewykonalny z uwagi na tragiczną jakość powietrza. W tym sprawie zabieganie o odszkodowanie jest prawidłowym odruchem.

Są szanse, że po jednym korzystnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd dotyczącej odszkodowania za smog rzuci się masa spraw w tym gatunku.