ArcGIS to aplikacja dająca możliwość na pracę grupową, umożliwia ona korzystanie z|obsługę map, scen, aplikacji, warstw analiz i danych. Projektowanie ich oraz przekazywanie. System ArcGIS  jest pakietem programów skierowanym do pracy na danych informacji przestrzennej GIS. W grupę pakietu wchodzą aplikacje ArcMAPm ArcCatalog, ArcToolbox, ARcScene i ArcGLobe. Szczegółów dowiesz się na tej stronie: http://www.arcanagis.pl/platforma-arcgis-nowoczesny-system-informacji-geograficznej/ Pakiet można […]